07. 12. 2017 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Od 15. decembra pribudne 1 nový vymedzený úsek na diaľnici D3 Žilina-Strážov – Žilina-Brodno. Ďalší vymedzený úsek pribudne v intraviláne obce Sládkovičovo na ceste I. triedy I/62.
59 vymedzených úsekov bude mať od 15. decembra modifikované rôzne parametre. Jednému úseku sa zmení kategória spoplatnenia z vymedzeného úseku cesty I. triedy,  ktorý nie je súbežný sa stane vymedzený úsek cesty súbežnej s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 52 vymedzených úsekov bude mať inú spoplatnenú dĺžku, 55 úsekom sa zmení poloha, prípadne popis začiatku a/alebo konca.
Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši o 2 na 4 138. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa skráti zo 17 611,2 km na 17 599,7 km.