28. 12. 2018 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Stawki opłat drogowych od 1 stycznia ulegają zmianie dla pojazdów ciężarowych i autobusów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony o klasach emisji 0-II, III-IV i V, VI i EEV. Stawki dla samochodów ciężarowych i autobusów podlegają zmianie na autostradach i drogach szybkiego ruchu, drogach klasy I równoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz drogach klasy I nierównoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Dla pojazdów ciężarowych i autobusów o największej dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony o klasach emisji 0-II, III-IV i V, VI oraz EEV od 1 stycznia 2019 roku stawki zmieniają się następująco:

 

Autostrady i drogi szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2019

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.108 0.098 0.085 0.105 0.095 0.082

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.231 0.209 0.181 0.224 0.203 0.176

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.253 0.228 0.198 0.246 0.222 0.192

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.064 0.053 0.032 0.062 0.051 0.031

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.116 0.105 0.064 0.112 0.102 0.062

 

 

Drogi klasy I równoległe do autostrad i dróg szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2019

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.108 0.098 0.085 0.105 0.095 0.082

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.231 0.209 0.181 0.224 0.203 0.176

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.253 0.228 0.198 0.246 0.222 0.192

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.043 0.032 0.022 0.041 0.031 0.021

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.085 0.074 0.043 0.082 0.072 0.041

 

Drogi klasy I nierównoległe do autostrad i dróg szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2019

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.085 0.076 0.066 0.082 0.074 0.064

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.181 0.164 0.140 0.176 0.159 0.136

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.190 0.172 0.147 0.185 0.167 0.143

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.195 0.176 0.150 0.189 0.171 0.146

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.190 0.172 0.147 0.185 0.167 0.143

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.043 0.032 0.022 0.041 0.031 0.021

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.085 0.074 0.043 0.082 0.072 0.041