28. 12. 2018 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Sadzby mýta sa od 1. januára upravujú pre nákladné vozidlá aj autobusy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  od 3,5 tony s emisnými triedami 0-II, III-IV a V, VI a EEV. Sadzby pre nákladné vozidlá a autobusy sa upravujú na diaľniciach a rýchlostných cestách, cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami, a tiež cestách I. triedy nesúbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami.
Pre nákladné vozidlá aj autobusy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou od 3,5 tony s emisnými triedami 0-II, III-IV a V, VI a EEV sa sadzby od 1. januára 2019 menia takto:

 

Diaľnice a rýchlostné cesty

 

 

Sadzby od 1.1.2019

Pôvodné sadzby

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá

3,500 kg - 12,000 kg

0.108 0.098 0.085 0.105 0.095 0.082

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0.231 0.209 0.181 0.224 0.203 0.176

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0.253 0.228 0.198 0.246 0.222 0.192

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0.064 0.053 0.032 0.062 0.051 0.031

 

12 000 kg vrátane a viac

0.116 0.105 0.064 0.112 0.102 0.062

 

 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami

 

 

Sadzby od 1.1.2019

Pôvodné sadzby

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0.108 0.098 0.085 0.105 0.095 0.082

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0.231 0.209 0.181 0.224 0.203 0.176

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0.253 0.228 0.198 0.246 0.222 0.192

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0.244 0.220 0.190 0.237 0.214 0.185

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0.043 0.032 0.022 0.041 0.031 0.021

 

12 000 kg vrátane a viac

0.085 0.074 0.043 0.082 0.072 0.041

 

Cesty I. triedy nesúbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami

 

 

Sadzby od 1.1.2019

Pôvodné sadzby

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0.085 0.076 0.066 0.082 0.074 0.064

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0.181 0.164 0.140 0.176 0.159 0.136

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0.190 0.172 0.147 0.185 0.167 0.143

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0.195 0.176 0.150 0.189 0.171 0.146

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0.190 0.172 0.147 0.185 0.167 0.143

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0.043 0.032 0.022 0.041 0.031 0.021

 

12 000 kg vrátane a viac

0.085 0.074 0.043 0.082 0.072 0.041