14. 10. 2016 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Bratysława, 15 października 2016 – Rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr 268/2016 Dz.U., wprowadza obowiązujący od 15 października 2016 nową wykaz wyznaczonych odcinków dróg z elektronicznym systemem poboru opłat.


Od 15 października przybędzie na drodze szybkiego ruchu R2 na obwodnicy Bánovce n./Bebravą nowy wyznaczony odcinek Ruskovce – Pravotice o długości 9,75 km. Do sieci wyznaczonych odcinków dróg przybędą także 2 nowe odcinki na drogach klasy pierwszej I/77 na nowej obwodnicy Bardejova. Dalsze 4 wyznaczone odcinki przybędą do sieci wyznaczonych odcinków na drodze klasy pierwszej I/49 przy Púchovie. Na autostradzie D1 pomiędzy Koszycami a Preszowem w wyniku podziału 1 istniejącego odcinka powstaną 2 nowe odcinki. Do podziału 1 wyznaczonego odcinka na 2 dojdzie także przy miejscowości Tornaľa na drodze szybkiego ruchu R2. Natomiast 2 wyznaczone odcinki zostaną połączone w 1 na drodze szybkiego ruchu R1 przy Žarnovicy. Ze względu na przenumerowanie dróg klasy I formalnie zakończy swoją ważność 469 wyznaczonych odcinków dróg klasy I. Jednocześnie na tych samych drogach powstanie 477 nowych wyznaczonych odcinków. Oprócz tego zakończy swoją ważność 185 wyznaczonych odcinków na drogach klasy III i 2 odcinków na drogach klasy II. Od 15 października 275 wyznaczonych odcinków będzie miało zmodyfikowane różne parametry. W przypadku 133 odcinków zmieni się ich długość, kolejnym początek albo koniec, lub też zostaną przekwalifikowane, np. z dróg klasy I nierównoległych na równoległe.


Po wszystkich zmianach włącznie z tymi, które nie mają wpływu na wysokość poboru opłat (odcinki płatne ze stawką zerową) ilość wyznaczonych odcinków dróg zmniejszy się z 4 309 na 4 134, a długość sieci wyznaczonych odcinków zmniejszy się o 242,38 km i będzie wynosiła 17 559,28km.