14. 10. 2016 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Bratislava, 15. októbra 2016 – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 268/2016 Z. z., zavádza s účinnosťou od 15. októbra 2016 nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta.

Od 15. októbra pribudne na rýchlostnej ceste R2 na obchvate Bánoviec n./Bebravou nový vymedzený úsek Ruskovce – Pravotice s dĺžkou 9,75 km. Do siete vymedzených úsekov ciest pribudnú tiež 2 nové úseky na ceste prvej triedy I/77 na novom obchvate Bardejova. Ďalšie 4 vymedzené úseky pribudnú do siete vymedzených úsekov na ceste I. triedy I/49 pri Púchove. Na diaľnici D1 medzi Košicami a Prešovom vzniknú rozdelením 1 existujúceho 2 nové vymedzené úseky. K rozdeleniu 1 vymedzeného úseku na 2 dôjde aj pri obci Tornaľa na rýchlostnej ceste R2. Naopak, 2 vymedzené úseky sa spoja do 1 na rýchlostnej ceste R1 pri Žarnovici. Kvôli prečíslovaniu ciest I. triedy sa formálne skončí platnosť 469 vymedzených úsekov ciest I. triedy. Zároveň však na rovnakých cestách vznikne 477 nových vymedzených úsekov. Okrem toho sa skončí platnosť 185 vymedzených úsekov na cestách III. triedy a 2 úsekov na cestách II. triedy. 275 vymedzených úsekov bude mať od 15. októbra modifikované rôzne parametre. 133 úsekom sa zmení dĺžka, ďalším poloha začiatku a/alebo konca, prípadne budú preklasifikované, napr. z ciest I. triedy nesúbežných na súbežne.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zníži z 4 309 na 4 134 a dĺžka siete vymedzených úsekov poklesne o 242,38 km na 17 559,28 km.