30. 06. 2017 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Od 1 lipca przybędzie 7 nowych wyznaczonych odcinków dróg. Na autostradzie D3 będzie to 1 nowy wyznaczony odcinek 

D03-006: Svrčinovec-Skalité. 1 wyznaczony odcinek przybędzie także na drodze szybkiego ruchu R2 o nazwie R02-022: Zvolenská Slatina-Pstruša. Kolejny wyznaczony odcinek powstanie poprzez połączenie 2 już istniejących odcinków na drodze I klasy I/59 w Oravskim Podzámku. W Svrčinovcu przybędzie 4 nowe wyznaczone odcinki na drodze I klasy I/11. Wprost przeciwnie, 5 wyznaczonych odcinków przestanie obowiązywać. Na drodze I klasy I/59 z dwóch sektorów zewnętrznych powstanie 1 wewnętrzny wyznaczony odcinek. Kolejny zewnętrzny wyznaczony odcinek w Żylinie zostanie włączony do sektora wewnętrznego na drodze I klasy I/18, a 2 istniejące odcinki (1 sektor zewnętrzny i 1 sektor wewnętrzny) na drodze I/11 w Svrčinovcu zostaną połączone w 1 wewnętrzny odcinek.

Od 1 lipca 21 wyznaczonych odcinków będzie miało zmodyfikowane różne parametry. Kategoria zmieni się na 9 odcinkach. Wyznaczone odcinki dróg I klasy, które nie są równoległe, staną się wyznaczonymi odcinkami dróg równoległych z autostradami i drogami szybkiego ruchu. 12 wyznaczonych odcinków będzie miało inną długość, w przypadku 13 odcinków zmieni się początek i/lub koniec.

Po wszystkich zmianach wraz z tymi, które nie mają wpływu na wysokość uiszczenia opłat drogowych (odcinki niepodlegające opłacie – stawka zerowa) ilość wyznaczonych odcinków dróg powiększy się o 2 i będzie wynosić 4 136. Długość sieci wyznaczonych odcinków dróg wzrośnie z 17 559,3 km na 17 611,2 km.