30. 06. 2017 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Od 1. júla pribudne 7 nových vymedzených úsekov ciest . Na diaľnici D3 to bude 1 nový vymedzený úsek D03-006: Svrčinovec-Skalité. Rovnako 1 vymedzený úsek pribudne na rýchlostnej ceste R2 a to R02-022: Zvolenská Slatina-Pstruša. Ďalší vymedzený úsek vznikne spojením 2 už existujúcich na ceste I. triedy I/59 v Oravskom Podzámku. V Svrčinovci pribudnú 4 nové vymedzené úseky na ceste I. triedy I/11.
Naopak, 5 vymedzeným úsekom sa skončí platnosť. Na ceste I. triedy I/59  sa z dvoch extravilánových stane 1 intravilánový vymedzený úsek. Ďalší extravilánový vymedzený úsek v Žiline bude začlenený do intravilánu na ceste I. triedy I/18 a 2 existujúce úseky (1 extravilánový a 1 intravilánový) na ceste I/11 v Svrčinovci sa zlúčia do 1 intravilánového úseku.
21 vymedzených úsekov bude mať od 1. júla modifikované rôzne parametre. Kategória sa zmení 9 úsekom. Z vymedzených úsekov ciest I. triedy,  ktoré nie sú súbežné sa stanú vymedzené úseky, ciest súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 12 vymedzených úsekov bude mať inú dĺžku, 13 úsekom sa zmení poloha začiatku a/alebo konca.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši o 2 na 4 136. Dĺžka siete vymedzených úsekov vzrastie zo 17 559,3 km na 17 611,2 km.