22. 06. 2020 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Użytkownikom pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3 500 kg, które nie są przeznaczone do przewozu więcej niż dziewięciu osób, wraz z kierowcą podlegających obowiązkowi opłaty za przejazd, ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. zmianie ulega system udzielania procentowych zniżek ze stawek opłat drogowych za przejechany kilometr po wyznaczonych odcinkach dróg określonych na mocy zarądzenia nr 475/2013 Dz. U., z późniejszymi zmianami. Zniżkę procentową za kilometry przejechane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przyznaje się zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 czerwca 2020 r. Przy określaniu wysokości rabatu procentowego od 1 lipca 2020 r. uwzględnia się również kilometry przejechane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Procentowa zniżka ze stawek opłat drogowych za przejazd, przyznana po 1 stycznia 2021 r., jest przyznawana za całkowitą liczbę przejechanych kilometrów od pierwszego przejechanego kilometra w danym roku kalendarzowym.

Liczba przejechanych kilometrów nie obejmuje kilometrów przejechanych po wyznaczonych odcinkach dróg płatnych ze stawką zerową.

Limity przebiegu kilometrów przejechanych w ciągu roku kalendarzowego, określające wysokość stawki zniżki procentowej opłat drogowych, pozostają niezmienione dla powyższych pojazdów podlegających opłacie drogowej.

 

Limit przejechanych kilometrów w ciągu roku kalendarzowego

Procentowe zniżki ze stawek opłat drogowych za poszczególne kategorie pojazdów

Pojazdy ciężarowe
do 12 000 kg

Pojazdy ciężarowe
12 000 kg i powyżej

 powyżej 5 000 km

 3 %

 -

 powyżej 10 000 km

 5 %

 3 %

 powyżej 20 000 km

 7 %

 5 %

 powyżej 30 000 km

 9 %

 7 %

 powyżej 50 000 km

 11 %

 9 %