22. 06. 2020 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Prevádzkovateľom vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3500 kg, ktoré nie sú určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, sa s účinnosťou od 1. júla 2020 mení systém poskytovania percentuálnych zliav zo sadzieb mýta za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest stanovených vyhláškou č. 475/2013 Z. z. v platnom znení. Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2020. Pre určenie výšky percentuálnej zľavy od 1. júla 2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020. Percentuálna zľava zo sadzieb mýta poskytnutá po 1. januári 2021 sa poskytne na celé množstvo najazdených kilometrov od prvého najazdeného kilometra v danom kalendárnom roku.

Do počtu najazdených kilometrov sa nezapočítajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest spoplatnených nulovou sadzbou.

Limity pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka, určujúce výšku percentuálnej zľavy zo sadzieb mýta zostávajú pre vyššie uvedené vozidlá s mýtnou povinnosťou bezo zmeny.

 

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka

 Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel 

Nákladné vozidlá
do 12 000 kg

Nákladné vozidlá
12 000 kg a viac 

Nad 5 000 km

 3 %

 -

Nad 10 000 km

 5 %

 3 %

 Nad 20 000 km

 7 %

 5 %

 Nad 30 000 km

 9 %

 7 %

 Nad 50 000 km

 11 %

 9 %