Návod na obsluhu Palubnej jednotky OBU 1374
Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – podnikateľ
Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – právnická osoba – zahraničie
Prevziať